(91kB)
  O NAS (1kB)REALIZACJA ZADAŃ (1kB)ROZKŁAD DNIA (1kB)ZAJĘCIA (1kB)REGULAMIN (1kB)GALERIA (1kB)KONTAKT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE MALUCHY W WIEKU OD 2 LAT

Z NAMI ROŚNIESZ RADOŚNIE


Niepubliczne Przedszkole "Rośnij Radośnie"

ul. Kielecka 136

(na wysokości ulicy Mostowej)

26-600 Radom

tel.: 608 479 705

tel.: 600 933 043

tel.: 48/3313 661

(26kB)

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

Język angielski

Dzieci w wieku przedszkolnym są aktywnymi poszukiwaczami: badają rzeczywistość, chcą jej doświadczać, przeżywać, m.in. poprzez używanie języka (słownik przedszkolaka poszerza się w miarę uczestnictwa w różnych kontekstach sytuacyjnych). To właśnie ten moment jest uznawany za najlepszy, aby rozpocząć przygodę z językiem obcym. W naszym przedszkolu realizujemy program nauczania języka angielskiego (korzystamy z pomocy dydaktycznych wydawnictwa Macmillan). Nieodłącznym elementem zajęć są zabawy ruchowe, praca z tzw. flashcards oraz uczenie się poprzez działanie i reagowanie całym ciałem. Nauka języka angielskiego w naszej placówce to innymi słowy połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Logorytmika

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowę dzieci i są ściśle związane z realizacją naszego programu. Prowadzone przez wykwalifikowaną panią logopedkę ćwiczenia uczą dzieci prawidłowego oddychania, regulowania siły wydechu, usprawniają aparat artykulacyjny. Zabawy logopedyczne realizowane z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy, np. kolorowych piórek, kubeczków i słomek są stałym elementem nauki już w grupie 3-latków. Oprócz ćwiczeń logopedycznych, dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, uczą się piosenek, które następnie improwizują ruchem.

Rytmika z elementami tańca

Zajęcia taneczno - ruchowe zaspokajają nie tylko potrzebę aktywności fizycznej dziecka, ale rozwijają: koncentrację uwagi, spostrzegawczość, poczucie rytmu, myślenie, współdziałanie w grupie oraz wyższą samoocenę. W trakcie zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków: hip – hop, cha- cha, twist i roc’k & roll. Poznawanie świata muzyki odbywa się poprzez kontakt z żywym instrumentem. Nauce towarzyszy również poznawanie różnych gatunków muzyki od poważnej do rozrywkowej.

Zajęcia plastyczne

Stanowią doskonałą okazję do rozwijania talentów. Dzieci posługują się różnymi technikami plastycznymi przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych. Zajęcia wspierają rozwój sprawności manualnej, co ułatwi w przyszłości naukę pisania.

Zajęcia teatralne

Są częstym elementem pracy pedagogicznej przedszkola. Naturalnym przejawem odkrywania świata przez dziecko jest wchodzenie w różne role czy naśladownictwo. Te elementy aktywizują przedszkolaka, który uczy się śpiewać, recytować poprzez gest, mimikę i ruch. Podczas zajęć, dzieci przygotowują się do wystąpień okolicznościowych, które traktują jako osobisty sukces, powód do dumy i radości nie tylko dla nich, ale także dla całej rodziny. Ponadto, comiesięczne spotkania z prawdziwymi aktorami stwarzają okazję do obcowania z kulturą.

Zajęcia terapeutyczne (dodatkowo płatne)

  1. Indywidualne zajęcia z logopedą - w trakcie indywidualnych spotkań z logopedą, dzieci pracują nad korektą wad wymowy. Program ćwiczeń dobierany jest indywidualnie do każdego dziecka i trudności w mowie.
  2. Zajęcia dogoterapii z dyplomowanym dogoterapeutą i fizjoterapeutą - zakładają obecność zarówno elementów zabawy z psem, edukacji oraz terapii w oparciu o metody muzykoterapii, szkoły prostych pleców i korekcji wad postawy.