(91kB)
  O NAS (1kB)REALIZACJA ZADAŃ (1kB)ROZKŁAD DNIA (1kB)ZAJĘCIA (1kB)REGULAMIN (1kB)GALERIA (1kB)KONTAKT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE MALUCHY W WIEKU OD 2 LAT

Z NAMI ROŚNIESZ RADOŚNIE


Niepubliczne Przedszkole "Rośnij Radośnie"

ul. Kielecka 136

(na wysokości ulicy Mostowej)

26-600 Radom

tel.: 608 479 705

tel.: 600 933 043

tel.: 48/3313 661(47kB)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:30

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, stosowanie form grzecznościowych, tworzenie atmosfery życzliwości, zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa. Zajęcia dowolne, zaspakajanie potrzeby aktywności - możliwość wyboru zabawy. Obserwacja dzieci, praca indywidualna. Czynności porządkowe, gimnastyka poranna. Czynności higieniczne: umiejętne korzystanie z urządzeń sanitarnych, kształtowanie nawyków higienicznych.

9:00 - 9:30

Śniadanie - kulturalne spożywanie posiłku.

9:30 - 10:00

Toaleta jamy ustnej - mycie zębów.

10:00 - 12:00

Zajęcia edukacyjne, zapewniające wszechstronny rozwój. Zabawy ruchowe, organizacja pobytu dzieci na powietrzu lub zabaw w Sali: zabawy tematyczne, gry dydaktyczne, kąciki zainteresowań, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacja wzrokowo - ruchowa, zaspakajanie potrzeby aktywności i rozwijanie zainteresowań. Język angielski, rytmika, logorytmika, itp. Czynności porządkowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

12:00 - 12:30

Obiad - kształtowanie nawyków higienicznych oraz kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.

12:30 - 14:00

Relaksacja, słuchanie bajek, oglądanie, opowiadanie, gry stolikowe, rysowanie, malowanie.

14:00 - 14:30

Podwieczorek.

od 14:30

Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, gimnastyka kompensacyjno - relaksacyjna, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, prace porządkowe.

W codziennym planowaniu pracy pedagogicznej uwzględniamy:

  • nasze cele wychowania i nauczania;
  • działania skierowane na dziecko;
  • aktualne pory roku;
  • święta i uroczystości wynikające z tradycji przedszkola (rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień chłopaka, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, spotkanie wigilijne Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, urodziny przedszkolaków, pożegnanie 5-latków itp.).