(91kB)
  O NAS (1kB)REALIZACJA ZADAŃ (1kB)ROZKŁAD DNIA (1kB)ZAJĘCIA (1kB)REGULAMIN (1kB)GALERIA (1kB)KONTAKT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE MALUCHY W WIEKU OD 2 LAT

Z NAMI ROŚNIESZ RADOŚNIE


Niepubliczne Przedszkole "Rośnij Radośnie"

ul. Kielecka 136

(na wysokości ulicy Mostowej)

26-600 Radom

tel.: 608 479 705

tel.: 600 933 043

tel.: 48/3313 661

REALIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH ORAZ DYDAKTYCZNYCH

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W zgodzie z Konwencją Praw Dziecka, realizuje zadania ponad podstawę programową MEN –wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych, m. in. poprzez:

 1. Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju;
 2. Stwarzanie w placówce przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa;
 3. Diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych;
 4. Wspieranie rozwoju sfery emocjonalnej;
 5. Indywidulany tok wyrównania dysfunkcji;
 6. Realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji;
 7. Przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;
 8. Stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka;
 9. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi i Poradniami specjalistycznymi.
W Przedszkolu dziecko ma zapewnioną realizację zasad:
 1. zasada dobra dziecka – wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka;
 2. asada równości – wszystkie dzieci mają prawo być traktowane w sposób równy wobec prawa.

Chętnie podejmowane są wszelkie zadania, które przynoszą korzyści dla dziecka. Wspomagamy i ukierunkowujemy wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe malucha.